TIN TỨC

Trang chủ » Dịch vụ » Phát triển chiến lược truyền thông

Phát triển chiến lược truyền thông

Với đội ngũ có kinh nghiệm tổ chức triển khai các chiến dịch truyền thông lớn, chúng tôi cung cấp một dịch vụ chuyên nghiệp với những ý tưởng thú vị, sáng tạo và khác biệt.

Để đảm bảo hiệu quả của phát triển chiến lược truyền thông, chúng tôi cung cấp đầy đủ và chuyên nghiệp các dịch vụ hỗ trợ : nghiên cứu thị trường, xây dựng concept dự án, xây dựng công cụ,kế hoạch, bộ KPI cho chiến dịch truyền thông, truyền thông kỹ thuật số, cũng như lên kế hoạch và tối ưu công cụ truyền thông kỹ thuật số.

Top

Liên Hệ