Green Star Sky Garden

Trang chủ » Dự án » Green Star Sky Garden

Green Star Sky Garden sở hữu vị trí chiến lược nằm ngay trên trục phát triển của thành phố về phía
Nam, được kết nối hoàn chỉnh với các khu vực xung quanh Quận 4, Quận 2, Khu đô thị Nam Sài Gòn,.. bằng các trục đường kinh tế huyết mạch.

Top

Liên Hệ