TÀ ĐÙNG TRIP 2020

Một album lưu giữ những khoảnh khắc đáng nhớ trong chuyến đi “săn mây” tại khu du lịch Tà Đùng, Đắk Nông của Đại Gia Đình DNU năm 2020.

Không chỉ là những người đồng nghiệp, tất cả Nhân viên của DNU là những người Anh, người Chị, người Bạn… mỗi người là một mảnh ghép không thể thiếu trong một đại gia đình mang tên DNU!!

? Thanks For Being a DNU-er ?